Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 2020

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019 η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο απευθύνει έκκληση για μια προσεκτική και τεκμηριωμένη τοποθέτηση των αρμόδιων θεσμών ως προς το ζήτημα των αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου, ενώ διατύπωνε την ανάγκη να πάρουν θέση εμπειρογνώμονες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στο πνεύμα αυτού του ψηφίσματος, οι Κοσμήτορες οκτώ Σχολών του ΑΠΘ – Θεολογικής, Καλών Τεχνών, Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Παιδαγωγικής, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας και
Φιλοσοφικής – ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν την ανοικτή επιστημονική ημερίδα με τίτλο:

ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
Θα λάβετε νέες πληροφορίες μόλις αυτό είναι δυνατό!

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει για τη Θεσσαλονίκη η ανάδειξη των αρχαιοτήτων, ταυτόχρονα με την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση του Μετρό, η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ ανταποκρίνεται στον φυσικό της ρόλο: συγκαλεί τους εμπλεκόμενους φορείς και τις πνευματικές και δημιουργικές δυνάμεις της πόλης, δίνοντάς τους τον λόγο στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής, διεπιστημονικής συνάντησης. Επιμέρους θέματα, που θα εξεταστούν κατά τις τέσσερις συνεδρίες της
ημερίδας, είναι οι εξής:

  1. Η σημασία της in situ ανάδειξης των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου ως μέρος του πολιτισμικού «κεφαλαίου» της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξής της.
  2. Η συγκοινωνιακή διάσταση των εναλλακτικών λύσεων, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του έργου του Μετρό.
  3. Κατασκευαστικές και τεχνικοοικονομικές πτυχές των εναλλακτικών λύσεων.
  4. Οικονομικό / αναπτυξιακό και θεσμικό πλαίσιο της in situ ανάδειξης.
    Μετά από μια πρώτη συνάντηση των διοργανωτών στις 22 Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2020:

Η 8μελής Συντονιστική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τους οκτώ Κοσμήτορες:

Γιάγκου Θεόδωρο (Θεολογική), Ποταμιάνο Ιάκωβο (Καλών Τεχνών), Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ (Νομική), Ζαρωτιάδη Γρηγόριο (Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών), Ιωάννα Μπίμπου (Παιδαγωγική), Κατσιφαράκη Κωνσταντίνο (Πολυτεχνική), Δαρδαβέση Θεόδωρο (Επιστημών Υγείας) και Μαυροσκούφη Δημήτριο (Φιλοσοφική),
καθώς και 12μελής Επιστημονική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι:

  • Αριστοτέλης Μέντζος, Παγώνα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Τσέλεκας για τον συντονισμό της πρώτης θεματικής,
  • Σπυρίδων Βούγιας, Γεώργιος Ζωίδης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου για τον συντονισμό της δεύτερης θεματικής,
  • Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Παναγιώτης Πρίνος για τον συντονισμό της τρίτης θεματικής και
  • Αλέξης Ιωαννίδης, Στυλιανή Κωστοπούλου, Ελένη Παπαδοπούλου για τον συντονισμό της τέταρτης θεματικής.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ημερίδας

Η διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
Θα λάβετε νέες πληροφορίες μόλις αυτό είναι δυνατό!

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *